Ønsker du rehabilitering av bad i Oslo & omegn?

Få et pristilbud

Totalrenovering og service av bad

Vi tar ansvar for badet ditt og tar hele prosjektet fra A-Å til avtalt pris og tid!
Proff Rørlegger AS har mange års erfaring som baderomsentreprenør.

Når det gjelder oppbyggingen av badene, følger vi den nye våtromsnormen TEK17. Selve oppbyggingen av badet kan vi stå for; snekkerarbeidet, murer og flislegging, pålegging av membran, rørleggerarbeider, malerarbeider og elektrikerarbeider har vi faste samarbeidspartnere til å utføre om ønskelig. For deg som kunde, betyr det at med oss som entreprenør, har du et firma å forholde deg til og slipper å havne i en situasjon der det er uklart ansvarsforhold. Dette vil gjelde i tilfeller hvor PR AS står som din totale leverandør.

Formål med våtromsnormen ved nytt eller rehabilitering av baderom

Byggebransjens våtromsnorm , ofte forkortet til BVN eller Våtromsnormen, er utarbeidet av Fagrådet for våtrom (FFV).

Våtromsnormen er et verktøy for planlegging og utførelse som har til formål å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til tetthet, funksjon og varighet. Normen skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man unngår skader innenfor materialenes normale levetid. Våtromsnormen vil dessuten være tilpasset de lovene, forskriftene og Norsk Standard som til enhver tid gjelder

Bransjenorm

Byggebransjens våtromsnorm er en frivillig bransjenorm som brukes for å sikre best mulige løsninger ved bygging av bad og våtrom. Den som skal bygge baderom, enten nytt eller gammelt, bør gjøre avtale med den som utfører arbeidet at våtromsnormens løsninger skal følges. I tillegg bør de engasjerte fagfolkene ha våtromssertifikat.

Bruk fagfolk med våtromssertifikat til rehabilitering av ditt bad. Hos oss i Proff Rørlegger AS innehar alle ansatte våtromssertifikat. Fagfolk som har gjennomgått kurs har fått opplæring i hvordan utførelsen av våtrom bør være og fått kjennskap til hvordan man best mulig bygger opp et våtrom. De mest sårbare områdene i et bad våtrom er hvor ulike materialer møtes og overlapping mellom fag. På kurset gjennomgås dette nøye og deltakerne lærer spesielt å ta hensyn til hverandres arbeid og kjennskap til de ulike faggruppene. Våtromsnormen har angitt tekniske retningslinjer for hvordan materialer og utstyr skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrer.

Hvilke rom omfatter Våtromsnormen?

Våtromsnormen omfatter hele våtrommet, dvs. bad, baderom, dusjrom og vaskerom, i boliger, kontorer og institusjoner både med hensyn til materialer, utstyr og utførelse; det vil si det ferdige produktet.

Utgiver, utvikling og revisjon

Våtromsnormen utgis som en abonnementsordning gjennom Norges byggforskningsinstitutt. Fagrådet for våtrom og bad står ansvarlig for det faglige innholdet, skal sørge for at normen er operativ og at den overholdes.

Her er noen gode råd til deg som skal bygge nytt eller rehabilitere våtrom

Her er noen gode råd til deg som skal bygge nytt eller rehabilitere våtrom

  • Inngå skriftlig kontrakt med foretaket du engasjerer til å utføre rehabiliteringen, det finnes standardiserte kontraktsskjemaer.

  • Spør om foretaket har sentralgodkjenning før du setter i gang rehabiliteringen av ditt bad. Alle håndverkere skal være offentlig godkjente.

  • Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet.

  • Vær tålmodig hvis foretaket du har sett deg ut har det travelt, så ikke prøv å finne en ny, dårlig erstatning. Det er bedre å vente noen uker med å renovere badet enn å måtte ty til useriøse foretak.

  • Be om referanser.

  • Spør etter våtromssertifikat som er en garanti for at foretaket har kompetanse på området.

  • Konsentrer ansvaret.

  • Et nybygg eller rehabilitering av bad innbefatter flere ulike yrkesgrupper. Det lureste er å velge ut en person eller ett foretak til å stå ansvarlig på alle punkter.